Filozofická fakulta JU České Budějovice

V zimním semestru 2013/2014 vyučuji na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích následující předměty:

Německá paleografie

Seminář se koná v pondělí od 16.45 do 18.15 v učebně S10.

Podmínky pro udělení zápočtu:

* aktivní práce v semináři

* úspěšné napsání zápočtového testu

1. termín zápočtového testu: 16. 12. 2013 - Výsledky

2. termín zápočtového testu: 6. 1. 2014

Němčina historických pramenů

Seminář se koná v pondělí od 18.15 do 19.45 v učebně S10.

Standardní podmínky pro udělení zápočtu:

* aktivní práce v semináři

* maximálně 2 neomluvené absence za semestr

Mimořádné podmínky pro udělení zápočtu:

Pokud některý z posluchačů překročí limit povolených absencí, bude muset vypracovat seminární práci či ústní prezentaci německy psaného pramene, spojené s paleografickým přepisem, překladem a interpretací v historickém kontextu.