Reakce

Na tomto místě bych chtěl zveřejňovat své případné reakce na příspěvky v Knize návštěv.

 

Datum: 6. 3. 2009

Vložil: Vladimír Boháč

Titulek: Méně-znamená více,pro p. V. Pražáka

Text příspěvku:

Při vší úctě zdá se mi seznam literaturyna maturanta moc.Chybí mi spolupráce se Státním archivem v Třeboni, JH,ČB, + větší zaměření na region Třeboňska. A obdivuji práce Jiřího Osterreicha, pravděpodobně ze ZŠ Rapšach a výše, je to asi absolvent Gymnazia Třeboň, velmi fundované práce o Vitorazsku:..a wo tom to je, prezentovat schopnosti a výsledky bývalých žáků:
Mne učil pan profesor Panocha a Dr. Hana Housková, v tom hodnocení testů jste na 1 měkkej !!! \používal jsem 1OO% MISTR,
95 % ještě 1, a ze 3O žáků 5-7 MISTR a byla to obyčejná ZŠ/. Jel jsem vlakem a náhodou jsem se bavil s mezinárodních vztahů na JU ČB. Byl jsem zklamán nad úrovní znalostí a jejích použití a schopností plynulé komunikace na téma.
Neberte to jako kritiku, ale jako pomoc !!!
bohac@jes.cz

Reakce:

Vážený návštěvníku,

na následujících řádcích se pokusím reagovat na Vaše jednotlivé připomínky. Na úvod bych chtěl podotknout, že tyto stránky jsou mé osobní, a i když primárně slouží jako komunikační platforma s mými studenty, nejsou cílenou propagací žádné instituce či jiných osob než mě samého se vším, co z toho plyne.

Ad seznam literatury: Vzhledem k tomu, že k maturitní zkoušce z dějepisu musí uchazeč předložit alespoň 20 titulů odboné či populárně naučné literatury, považuji seznam ve své obsáhlosti za dostatečnou základnu k výběru, samozřejmě s možností doplnit další adekvátní práce. Navíc vychází ze seznamů, jež jsou doporučovány při studiu na vysokých školách, takže případný adept studia historie či příbuzných oborů může tuto literaturu využít rovněž například v soupisu literatury u přijímacích zkoušek či v průběhu samotného vysokoškolského studia.

Ad spolupráce se Státním oblastním archivem Třeboň, Jihočeskou univerzitou, regionální zakotvení dějepisu: Jako součást dějepisného semináře se uskutečňuje exkurze do Státního oblastního archivu Třeboň s odborným archivářským výkladem, někteří studenti pro své závěrečné práce využívají i archivní prameny. V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou vystoupil na půdě třeboňského gymnázia ve školním roce 2008/2009 jako host projektu o perzekuci během komunistického režimu dr. Jiří Dvořák, další možnosti spolupráce se rýsují. Co se týče zakotvení dějepisu v regionálních dějinách, k tomu dochází průběžně během výuky, jedná se také o jednu z maturitních otázek, třeboňské gymnázium realizovalo projekt zabývající se regionálními řemesly atd.

Ad práce Jiřího "Osterreicha" (nemáte na mysli náhodou J. Oesterreichera?): Pan Jiří Oesterreicher je shodou okolností můj kolega ze studií na Jihočeské univerzitě, ovšem absolventem třeboňského gymnázia není, o jeho základoškolském studiu informován tak podrobně nejsem. Kvalitu jeho prací nezpochybňuji, ale jak už jsem uvedl výše, prezentování jiných osob než mé vlastní není účelem těchto stránek - k tomu mají sloužit jiné komunikační platformy.

Ad klasifikace: Stanovená klasifikační stupnice je totožná s doporučenou škálou uvedenou v celoškolním klasifikačním řádu. Otázka "měkkosti" či "tvrdosti" je pak věcí úhlu pohledu a nic Vám samozřejmě nebrání si klasifikovat podle svého.

Ad cesta vlakem: Nepochopil jsem, co mám rozumět pod: "náhodou jsem se bavil s mezinárodních vztahů na JU ČB", proto nedokáži odpovídajícím způsobem reagovat.

Facit: Váš příspěvek i přes závěrečné prohlášení musím brát jako kritiku, byť neadekvátní, jelikož podle mého názoru jste nedostatečně informován o skutečnostech, které mi vytýkáte. Proto nevím, v čem konkrétně jste mi chtěl pomoci. Pokud byste mi chtěl ještě něco dalšího sdělit bez potřeby současné veřejné prezentace, kontaktujte mě e-mailem.