Gymnázium Třeboň

Účelem těchto stránek je poskytnout žákům Gymnázia Třeboň ucelený přehled důležitých informací spojených s mou výukou dějepisu. Měly by jim posloužit například pro připomenutí jejich povinností v rámci vyučování nebo jako informační zdroj v případě jejich nepřítomnosti v hodinách.