Termíny a témata testů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Termíny a témata testů jsou od 1. 2. 2016 zveřejňovány na stránkách školy (odkaz zde)!

Datum Třída Téma
1. 10. 2015 III. Osvícenství, absolutismus, osvícenský absolutismus, baroko, Kateřina II. (referát na školním intranetu) - napsáno
1. 10. 2015 IV. Pařížský mírový systém, Woodrow Wilson (referát na školním intranetu) - napsáno
1. 10. 2015 NJZ 4. Infinitivní vazby, věty s "dass" a "damit" a jejich zkracování - napsáno
2. 10. 2015 NJZ 1. Slovní zásoba 1. lekce, číslovky - diktát - napsáno
5. 10. 2015 VIII. Německo po 2. světové válce, stalinský SSSR - napsáno
5. 10. 2015 3. Francouzská revoluce (od počátků po konec konstituční monarchie, včetně prezentace na školním intranetu) - napsáno
6. 10. 2015 VI. Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn, gotická architektura (referát na školním intranetu) - napsáno
6. 10. 2015 2. Pozdní středověk, nástup Lucemburků na český trůn a vláda Jana Lucemburského - napsáno
6. 10.  2015 VII. Francouzská revoluce (od počátků po konec konstituční monarchie, včetně prezentace na školním intranetu) - napsáno
6. 10. 2015 4.     Československo 1918-1929 (včetně látky z loňského roku), světová hospodářská krize, meziválečná Jugoslávie (referáty na školním intranetu) - napsáno
19. 10. 2015 NJZ1 4. 17. lekce (slovní zásoba) - napsáno
20. 10. 2015 NJZ 1. 1. lekce (komplexní test) - napsáno
22. 10. 2015 III.  Velmocenský vzestup Pruska, Prusko-rakouské války, referáty Marie Terezie, Josef II., Fridrich II. - napsáno
22. 10. 2015 3. Francouzská revoluce (od vzniku republiky do konce Napoleonovy vlády - výklad z hodin), referát Napoleon Bonaprarte - napsáno
22. 10. 2015 4. Stalinský SSSR, Nacistické Německo - napsáno
22. 10. 2015 2. Karel IV., Václav IV., Reformní hnutí v církvi - napsáno
23. 10. 2015 VI. Gotika (referáty - hrad, katedrála, sochařství, každodennost, gotika v ČR) - napsáno
23. 10. 2015 VII. Francouzská revoluce (od vzniku republiky do konce Napoleonovy vlády - výklad z hodin), referáty na Napoleonova tažení - napsáno
26. 10. 2015 IV. 1. československá republika, referáty T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, K. Čapek - napsáno
26. 10. 2015 VIII. Meziválečné Rakousko, Nacistické Německo - napsáno
5. 11. 2015 NJZ1 4. Konjunktivy préterita a plusquamperfekta, opis s "würde" - napsáno
6. 11. 2015 NJZ 1. Slovní zásoba 2. lekce - napsáno
10. 11. 2015 4. Konflikty ve 30. letech - Japonsko vs. Čína, Itálie vs. Etiopie, španělská občanská válka, Meziválečné Rakousko napsáno
13. 11. 2015 NJZ1 4. Konjunktivy préterita a plusquamperfekta, opis s "würde" - napsáno
16. 11. 2015 IV. Světová hospodářská krize, V. I. Lenin, L. D. Trockij, J. V. Stalin (referáty na intranetu) - napsáno
16. 11. 2015 3. Napoleonova tažení. Egypt, Rusko, Pyrenejský poloostrov, Rakousko (referáty na intranetu) - napsáno
19. 11. 2015 III. Válka za nezávislost a vznik USA, G. Washington, T. Jefferson (referáty na intranetu), francouzská revoluce (do pádu Bastily) - napsáno
19. 11. 2015 2. Husitství - napsáno
24. 11. 2015 VII. Vídeňský kongres, Romantismus, Klasicismus (referáty na intranetu), průmyslová revoluce - napsáno
27. 11. 2015 NJZ 1.  2. lekce (komplexní test) - napsáno
27. 11. 2015 VI. Karel IV., Václav IV., Reformní hnutí v církvi - napsáno
30. 11. 2015 VIII. Konflikty ve 20.-40. letech - Japonsko vs. Čína, Itálie vs. Etiopie, španělská občanská válka, jižní Amerika - napsáno
1. 12. 2015 4. ČSR ve 30. letech a Mnichovský diktát, 2. čs. republika, svět před 2. světovou válkou (do podpisu smlouvy SSSR - Německo) - napsáno
10. 12. 2015 III. Francouzská revoluce (od pádu Bastily k pádu jakobínů), Danton, Robespierre, Mirabeau, La Fayette (referáty na školním intranetu)
10. 12. 2015 IV. Německo po 1. světové válce (do Norimberských zákonů), fašistická Itálie, E. Dollfuss (referát na školním intranetu)
10. 12. 2015 2. Husitství (od smrti J. Žižky po smrt Jiřího z Poděbrad), Uherský stát ve 14. a 15. století, Výboje osmanských Turků ve 14. a 15. století (referáty na školním intranetu)
10. 12. 2015 3. Vídeňský kongres, Romantismus, Klasicismus (referáty na intranetu), průmyslová 10revoluce
10. 12. 2015 VIII. ČSR ve 30. letech a Mnichovský diktát, 2. čs. republika, svět před 2. světovou válkou (do podpisu smlouvy SSSR - Německo)
10. 12. 2015 NJZ1 4. Pololetní písemná práce
14. 12. 2015 NJZ 1. Pololetní písemná práce
15. 12. 2015 VI. Husiství (do látky probrané 8. 12. 2015)
15. 12. 2015 VII. Rok 1830 v Evropě, Francie 1848-1871, boj jihoamerických kolonií za nezávislost